Rehabilitacja architektoniczna Pijalni Wód Mineralnych Anna w Żegiestowie Zdrój