Przestrzeń upamiętnienia i pojednania walki polsko-ukraińskiej w Bieszczadach w latach 1943-1948