Projekt sypialni i zabudowy wnęki w małym pokoju. Kraków ul.Balicka